Площообразуване

НА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПОДЗЕМНИ ГАРАЖИ

В УПИ III – 2220, ПИ с идент.68134.1505.2487,кв.22а, м-ст ж.к.ДРУЖБА 2 – II част, район „ИСКЪР“, СО

Ниво Помещение Площ Ки Кв Км Кив Кпг/Ксп/Кпп F2 K% F3 Бруто
площ

Сутерен 

к – 2,65 

Паркомясто 2 15.80 1.04 0.80 13.15 8.61 18.97 34.77
Паркомясто 3 17.00 1.04 0.80 14.14 9.26 20.41 37.41
Паркомясто 4 16.50 1.04 0.80 13.73 8.99 19.81 36.31
Гараж 8 38.40 1.04 0.80 31.95 20.92 46.10 84.50
Гараж 9 37.40 1.04 0.80 31.12 20.37 44.90 82.30
Гараж 10 20.20 1.04 0.80 16.81 11.00 24.25 44.45
Гараж 11 20.20 1.04 0.80 16.81 11.00 24.25 44.45
Гараж 12 18.10 1.04 0.80 15.06 9.86 21.73 39.83
  183.60 152.76 100.00 220.40 404.00

Партер

1 етаж

к + 0,00

Гараж 1 20.70 1.02 21.01 1.77 3.14 23.84
Гараж 2 19.00 1.02 19.29 1.62 2.88 21.88
Гараж 3 22.1 1.02 22.43 1.89 3.35 25.45
Гараж 4 22.00 1.02 22.33 1.88 3.34 25.34
Гараж 5 19.60 1.02 19.89 1.68 2.97 22.57
Гараж 6 19.10 1.02 19.39 1.63 2.90 22.00
Гараж 7 20.50 1.02 20.81 1.75 3.11 23.61

2 етаж

к + 2,65

Апартамент 1 61.10 1.01 1.02 0.96 1.02 61.33 5.17 9.17 70.27
Апартамент 2 80.20 1.02 1.02 0.94 1.02 79.61 6.71 11.90 92.10
Апартамент 3 67.10 1.01 1.02 0.94 1.02 65.95 5.56 9.86 76.96

3 етаж

к + 5,50

Апартамент 4 72.30 1.01 1.02 1.00 1.02 75.60 6.37 11.30 83.60
Апартамент 5 80.20 1.02 1.02 0.94 1.02 79.61 6.71 11.90 92.10
Апартамент 6 75.00 1.01 1.02 0.94 1.02 73.72 6.21 11.02 86.02

4 етаж

к + 8,35

Апартамент 7 72.30 1.01 1.02 1.00 1.02 75.60 6.37 11.30 83.60
Апартамент 8 80.20 1.02 1.02 0.94 1.02 79.61 6.71 11.90 92.10
Апартамент 9 75.00 1.01 1.02 0.94 1.02 73.72 6.21 11.02 86.02

5 етаж

к + 11,20 

Апартамент 10 72.30 1.01 1.02 1.00 1.02 75.60 6.37 11.30 83.60
Апартамент 11 80.20 1.02 1.02 0.94 1.02 79.61 6.71 11.90 92.10
Апартамент 12 75.00 1.01 1.02 0.94 1.02 73.72 6.21 11.02 86.02

6 етаж

к + 14,05

Апартамент 13 113.60 0.99 0.96 0.94 1.02 103.01 8.68 15.40 129.00
Апартамент 14 49.00 1.02 0.96 0.94 1.01 45.33 3.82 6.78 55.78
1196.50 1187.17 100.00 177.50 1374.00

Изготвил:
Инж. Ирен Деянова
Сертификат за оценителска правоспособност:
рег.№100101550/14.12.2009г. от Камара на независимите оценители