Контакти

Адрес

Гр. София, Бул. Шипченски проход 63, ет.1

Телефон

Управител

Добромир Сомов

+359 898 433 822

E-mail

office@dji-invest.com

За строителство, подизпълнители:

construction@dji-invest.com

Уеб сайт

www.dji-invest.com

Пишете ни

Съгласие

7 + 4 =